CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thứ năm, 27/06/2019, 13:20 GMT+7

                                             

                                                THÔNG BÁO

 

Kính gửi: Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long (VIPUCO), trân trọng Thông báo đến quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại Hội  đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính mời quý cổ đông xem Biên bản và Nghị quyết tại mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG trong menu của website hoặc xem tại link  :/vnt_upload/news/06_2019/bien-ban-va-nghi-quyet-dhdcd-thuong-nien-nam-2019.pdf

 

Trân trọng!

Nguồn: Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long - VIPUCO
Ý kiến bạn đọc (0)
vipuco.vn