CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thứ hai, 01/07/2019, 14:19 GMT+7

Ngày 26/6/2019, Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

* Bà Đặng Thị Ngọc Chân - Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính kiêm Thư ký công ty tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. 

IMG_2705

Đến tham dự đại hội:

- Thành phần khách mời gồm có:

+  Ông Trần Văn Hên - Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Long:

IMG_2708

+  Ông Lê Văn Hoà - Trưởng Phòng Lao động -Tiền lương-BHXH - Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội.

IMG_2709

+ Bà Phạm Anh Phương - Công chức Cục thuế tỉnh Vĩnh Long.

IMG_2733Đoàn Chủ tọa Đại hội: Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT; Ông Ngô Thành Thía - TV. HĐQT - Giám đốc công ty; Bà Lê Thị Thanh Nhàn - TV.HĐQT - Phó Giám đốc công ty.

* Ban thư ký Hội nghị:

IMG_2723Bà Đặng Thị Ngọc Chân - Phó Phòng Tổ chức - Hành chính kiêm Thư ký công ty - Trưởng ban Thư ký và Bà Phạm Minh Thùy - Phó phòng KH-KT_KD tại Đại hội.

- Cùng đại diện các cổ đông của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

* Bà Đinh Thị Quỳnh Như - Phó phòng Tổ chức - Hành chính báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

IMG_27121

* Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ định nhân sự tham gia điều hành đại hội và Thư ký Đại Hội; Thông qua danh sách ban kiểm phiếu và biểu quyết; Thông qua chương trình đại hội;

IMG_2713

* Bà Lê Thị Thanh Nhàn - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc công ty: Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

IMG_27251
- Ông Ngô Thành Thía - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty thông qua dự thảo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của công ty.
IMG_27271

* Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và KH hoạt động của HĐQT năm 2019.

IMG_27141

* Ông Phạm Công Hiền - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát công ty, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát công ty:

hinh_BKS_bao_cao

* Ông Ngô Thành Thía - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty tiếp tục thông qua dự thảo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; dự thảo các Tờ trình: phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018; dự thảo Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; dự thảo Tờ trình Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS không chuyên trách; Thù lao Thư ký công ty; dự thảo Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

IMG_2726

* Đại hội thảo luận các nội dung của Tờ trình:

- Ý kiến của các cổ đông:

+ Ông Lương Minh Triết - Đại diện cổ đông công ty cho ý kiến tại Đại hội:

IMG_2730

* Ông Ngô Thành Thía - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời các thắc mắc, ý kiến của các cổ đông:

IMG_27271

* Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo các báo cáo và Tờ trình:

IMG_2715
IMG_2718

* Ông Nguyễn Khắc Yên Đan - TP. Kế hoạch - Kỹ thuật - Kinh doanh - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu tại đại hội (Xem tại Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019).

IMG_27311

* Bà Đặng Thị Ngọc Chân - Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính kiêm Thư ký công ty, công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

IMG_2705

 

* Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

IMG_27141
* Các chỉ tiêu chủ yếu tại Đại Hội:
- Năm 2018:Trả cổ cổ tức năm 2018:8%/01cp.
- Năm 2019: Tổng doanh thu: 70 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 9,2 tỷ đồng' Lợi nhuận sau thuế: 8,1 tỷ đồng; Dự kiến trả cổ tức: 7%/01cp;
 
* Đại hội kết thúc và thành công tốt đẹp!
 

 

 

Nguồn: VIPUCO
Người viết : PCH
Tin liên quan
Ngày 25/6/2020, Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 
Nếu trước đây chiếu sáng chỉ đẩy lùi bóng tối thì giờ đây với sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa học kỹ thuật, đời sống vật chất và tinh thần của con người được cải thiện đáng kể
Ủy ban nhân thành phố Vĩnh Long vừa ủy quyền có Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vĩnh Long ký hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích đô thị năm 2018 với tổng kinh phí 62 tỷ đồng.
Ý kiến bạn đọc (0)

Tin cùng chuyên mục

05/07/2020
Ngày 25/6/2020, Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 
02/02/2019
Mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức họp mặt công nhân lao động của Công ty cổ phần Công trình công cộng (VIPUCO). Đây là hoạt động hết sức ...
16/06/2017
Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long (VIPUCO), được thành lập theo Quyết định số 2414/QĐ-UBT, ngày 09/12/1996 của UBND tỉnh Vĩnh Long và đi vào hoạt động từ đầu năm 1997, với tên gọi là Công ty Công trình ...
09/10/2017
Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.