CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh

Dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh
Dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh
Dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh
Dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh
Dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh
Dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh

* Giới thiệu dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh:

Ngoài hoạt động thực hiện đấu thầu dịch vụ công ích đô thị tại thành phố Vĩnh Long. Công ty cổ phần Công trình công trình công cộng Vĩnh Long có đủ năng lực về tài chính, lực lượng nhân công tay nghề, kỹ sư chuyên ngành hoa viên cây cảnh, xe chuyên dùng cho hoạt động chuyên ngành. Hiện tại, công ty đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chăm sóc khuôn viên, cây cảnh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

Trong năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020, 2021,2022 và các năm tiếp theo công ty tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ chăm sóc khuôn viên, khu di tích, công viên cây xanh  ở các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Vĩnh Long và các huyện trong tỉnh Vĩnh Long.

Ý kiến bạn đọc (0)
Công viên cây xanh khác

Bộ phận Cây xanh đường phố

Bộ phận Công viên cây xanh

Giới thiệu về Xí nghiệp Công viên cây xanh