CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Giới thiệu về Xí nghiệp Công viên cây xanh

Giới thiệu về Xí nghiệp Công viên cây xanh
Giới thiệu về Xí nghiệp Công viên cây xanh
Giới thiệu về Xí nghiệp Công viên cây xanh
Giới thiệu về Xí nghiệp Công viên cây xanh
Giới thiệu về Xí nghiệp Công viên cây xanh
Giới thiệu về Xí nghiệp Công viên cây xanh
Giới thiệu về Xí nghiệp Công viên cây xanh
Giới thiệu về Xí nghiệp Công viên cây xanh
Giới thiệu về Xí nghiệp Công viên cây xanh
Giới thiệu về Xí nghiệp Công viên cây xanh
Giới thiệu về Xí nghiệp Công viên cây xanh

* Giới thiệu về Xí nghiệp Công viên cây xanh:

Xí nghiệp Công viên cây xanh trực thuộc Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long hiện nay đến thời điểm 01/01/2022 có 111 lao động, gồm các kỹ sư chuyên ngành thuộc lĩnh vực cây cảnh, lao động có tay nghề đã qua đào tạo về cắt tỉa cây xanh, cảnh quan đô thị, còn lại lao động phổ thông thành thạo các quy trình công việc về quản lý, chăm sóc công viên cây xanh.

Ngoài chăm sóc công viên cây xanh nội ô thành phố Vĩnh Long theo đơn đặt hàng với Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, công ty có đủ năng lực về tài chính, lực lượng nhân công, xe chuyên dùng: xe bồn tưới cây xanh, xe thang mé nhánh cây, xe tải chuyên dùng cho hoạt động thu gom rác thải cây xanh, thảm cỏ, hoa kiểng; có kinh nghiệm để nhận chăm sóc các dịch vụ, trồng mới cây xanh, thảm cỏ, hoa kiểng cho các công trình ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gia đình trong và ngoài tỉnh.

*Lãnh đạo Xí nghiệp:

1. Bà: Lê Thị Tuyết Nga      - Giám đốc Xí nghiệp.        

2. Ông: Trần Khắc Duy       - Phó Giám đốc Xí nghiệp. 

3. Ông: Nguyễn Xuân Lộc  - Phó Giám đốc Xí nghiệp.  

Ý kiến bạn đọc (0)
Công viên cây xanh khác

Dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh

Bộ phận Cây xanh đường phố

Bộ phận Công viên cây xanh