CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Thông báo bán đấu giá cổ phần VLP

Thứ sáu, 10/01/2020, 11:03 GMT+7

Thông báo

Về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần công trình

công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long nắm giữ .

               

 Kính gửi: 

                - Quý nhà đầu tư;

                - Quý cổ đông;

              

Ban tổ chức đấu giá xin trân trọng thông báo đến quý nhà đầu tư, quý cổ đông công ty về việc bán cổ phần Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nắm giữ.

Nội dung Thông báo kính mời quý nhà đầu tư, quý cổ đông xem:Thong_bao_dau_giaTrân trọng,

Ban Tổ chức đấu giá.

 

  

Nguồn: BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ _VIPUCO
Ý kiến bạn đọc (0)
vipuco.vn