CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ bảy, 28/03/2020, 15:41 GMT+7

Thông báo

Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

               

 Kính gửi: 

                - Quý cơ quan, đơn vị;

                - Quý cổ đông;

               -  Quý khách hàng;

               -  Người quản lý và người lao động công ty;

 

Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long (VIPUCO), xin trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, quý cổ đông, quý khách hàng; người quản lý và người lao động công ty:

Người người quản lý và người lao động công ty (không thuộc kế hoạch phục vụ ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương) được nghỉ lễ 01 ngày.

Thời gian bắt đầu nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Mùng 10/3 Âm lịch, ngày 02/4/2020(Thứ năm). Thứ sáu, ngày 03/4/2020, người quản lý và người lao động đi làm việc trở lại bình thường.

Riêng đối với người lao động của từng bộ phận trực tiếp do nhu cầu công việc vẫn làm việc theo kế hoạch phục vụ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương của công ty và được hưởng chế độ chính sách theo đúng quy định của Luật Lao động.

Trân trọng,

Ban Lãnh đạo VIPUCO.

 

  

Nguồn: VIPUCO
Người viết : PCH
Ý kiến bạn đọc (0)
vipuco.vn