CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Thông báo về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thứ hai, 08/04/2019, 08:15 GMT+7

 

THÔNG BÁO

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

                 Kính gửi:  Quý cổ đông.

       Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thời gian và địa điểm tổ chức: Do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

- Hội đồng quản trị công ty sẽ thông báo đến quý cổ đông về thời gian tổ chức cụ thể, nhưng chậm nhất là ngày 30/6/2019.

       Kính mời quý cổ đông xem nội dung công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

* Nội dung xem Công văn

Nguồn: Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long
Ý kiến bạn đọc (0)
vipuco.vn