CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

THVL - Tổng công tác vệ sinh môi trường chuẩn bị đón giao thừa Xuân Kỷ Hợi năm 2019 (VIPUCO)

  • 16:16, 05/02/2019
  • 132

THVL-Tổng công tác vệ sinh môi trường chuẩn bị đón giao thừa Xuân Kỷ Hợi năm 2019(VIPUCO).

Nguồn: THVL, trích Thời sự 18 giờ 30 phút, ngày 04/02/2019.

vipuco.vn