CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chủ nhật, 05/07/2020, 10:03 GMT+7

Ngày 25/6/2020, Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

 

 

Ngày 25/6/2020, Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết đạt trên 97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

IMG_3793* Bà Đặng Thị Ngọc Chân - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Thư ký Hội đồng quản trị tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

- Thành phần khách mời gồm có:

+ Bà Huỳnh Thị Mỹ Hà - Phó Giám đốc - Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội.

+ Ông Dương Bỉnh Hân - Trưởng phòng Kinh tế ngoại vụ - UBND tỉnh Vĩnh long.

+ Ông Nguyễn Văn Lăng - Phó phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Ông Cao Thái Bình – Phó Trưởng phòng Công chức Viên chức -  Sở Nội vụ Vĩnh Long:

+ Bà Phạm Anh Phương - Công chức Cục thuế tỉnh Vĩnh Long.

 

IMG_3798+ Bà Huỳnh Thị Mỹ Hà - Phó Giám đốc - Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội. + Ông Dương Bỉnh Hân - Trưởng phòng Kinh tế ngoại vụ - UBND tỉnh Vĩnh long. + Ông Cao Thái Bình – Phó Trưởng phòng Công chức Viên chức - Sở Nội vụ Vĩnh Long:

 Đoàn Chủ tọa Đại hội:

IMG_3882Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT ; Ông Ngô Thành Thía - TV. HĐQT - Giám đốc Công ty; Bà Lê Thị Thanh Nhàn - TV.HĐQT - Phó Giám đốc công ty.

 

Ban thư ký Hội nghị:

IMG_3859Bà Đặng Thị Ngọc Chân – Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Thư ký Hội đồng quản trị - Trưởng ban Thư ký và Bà Phạm Minh Thùy - Phó phòng KH-KT-KD tại Đại hội

- Cùng đại diện các Cổ đông của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

IMG_3801
IMG_3804Bà Đinh Thị Quỳnh Như - Phó phòng Tổ chức - Hành chính báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:
IMG_3807Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ định nhân sự tham gia điều hành đại hội và Thư ký Đại Hội; Thông qua danh sách ban kiểm phiếu và biểu quyết; Thông qua chương trình đại hội;

IMG_3820Bà Lê Thị Thanh Nhàn - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc công ty: Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

IMG_3838Ông Ngô Thành Thía - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty thông qua dự thảo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của công ty

IMG_3808Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

IMG_3854Ông Phạm Công Hiền - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát công ty, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát công ty:

* Bà Lê Thị Thanh Nhàn - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc công ty: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

IMG_3818Bà Lê Thị Thanh Nhàn - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc công ty: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

 

IMG_3848Ông Ngô Thành Thía - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty thông qua dự thảo Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và tiếp tục thông qua dự thảo các Tờ trình: phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2020

* Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thông qua dự thảo Tờ trình Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS không chuyên trách; Thù lao Thư ký công ty 2020.

IMG_3807_1Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thông qua dự thảo Tờ trình Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS không chuyên trách; Thù lao Thư ký công ty 2020

 

* Đại hội thảo luận các nội dung của Tờ trình:

- Ý kiến của các cổ đông:

+ Ông Trần Văn Bản - Cổ đông tham dự Đại hội cho ý kiến:

IMG_3863Ông Trần Văn Bản - Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến.

* Ông Ngô Thành Thía - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời các thắc mắc, ý kiến của các cổ đông:

IMG_3832Ông Ngô Thành Thía - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời các thắc mắc, ý kiến của các cổ đông:

* Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo các báo cáo và Tờ trình:

IMG_3817
IMG_3871Đại hội biểu quyết

* Ông Nguyễn Khắc Yên Đan - TP. Kế hoạch - Kỹ thuật - Kinh doanh - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu tại đại hội.

IMG_3877

* Bà Đặng Thị Ngọc Chân - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính kiêm Thư ký công ty, công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.(Xem chi tiết)

IMG_3902_1

* Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

IMG_3808

* Các chỉ tiêu chủ yếu tại Đại Hội:

- Năm 2019: Trả cổ cổ tức:  8% vốn điều lệ

- Năm 2020: Kế hoạch trả cổ cổ tức:  7% vốn điều lệ

 

 

 
* Đại hội kết thúc và thành công tốt đẹp!
 

 

 

VIPUCO
Tin liên quan
Nếu trước đây chiếu sáng chỉ đẩy lùi bóng tối thì giờ đây với sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa học kỹ thuật, đời sống vật chất và tinh thần của con người được cải thiện đáng kể
Ủy ban nhân thành phố Vĩnh Long vừa ủy quyền có Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vĩnh Long ký hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích đô thị năm 2018 với tổng kinh phí 62 tỷ đồng.
Ý kiến bạn đọc (0)

Tin cùng chuyên mục

02/02/2019
Mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức họp mặt công nhân lao động của Công ty cổ phần Công trình công cộng (VIPUCO). Đây là hoạt động hết sức ...
16/06/2017
Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long (VIPUCO), được thành lập theo Quyết định số 2414/QĐ-UBT, ngày 09/12/1996 của UBND tỉnh Vĩnh Long và đi vào hoạt động từ đầu năm 1997, với tên gọi là Công ty Công trình ...
09/10/2017
Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.