CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ hai, 05/07/2021, 08:00 GMT+7

Ngày 29/6/2021, Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

20210629_071421_1

* Bà Đặng Thị Ngọc Chân - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính kiêm Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. 

Đến tham dự đại hội:

- Thành phần khách mời gồm có:

+  Ông  Hồ Văn Kiên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Long.

+ Ông Phạm Đình Luật - Phó Phòng quản lý giá công sản và Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Vĩnh Long.

+ Nguyễn Văn Lăng - Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT   

20210629_074412

20210629_071340

Đoàn Chủ tọa Đại hội: Ông Ngô Thành Thía - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty; Ông Nguyễn Văn Thuần  Giám đốc công ty.

20210629_071323

* Ban thư ký Đại hội: Bà Đặng Thị Ngọc Chân - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính kiêm Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty.

- Cùng đại diện các cổ đông của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

20210629_081601

* Bà Đinh Thị Quỳnh Như - Phó phòng Tổ chức - Hành chính báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

20210629_072802

* Ông Ngô Thành Thía- Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty: Thông qua Nội dung Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

20210629_071935

* Ông Ngô Thành Thía - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020, phương hướng năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của công ty.

20210629_073812
*  Ông Phạm Công Hiền - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát công ty, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát công ty:

20210629_074444

* Ông Nguyễn Văn Thuần - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty tiếp tục thông qua dự thảo Các Tờ trình của Đại hội

* Đại hội thảo luận các nội dung của Tờ trình:

20210629_075904

* Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo các báo cáo và Tờ trình:20210629_083058

20210629_071935

* Ông Ngô Thành Thía thông qua danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội.

20210629_084027

* Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS:

20210629_084032
* Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS
20210629_084104
* Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS
20210629_084117
* Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS
20210629_084130
* Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

20210629_081601

* Bà Đinh Thị Quỳnh Như - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu tại và kết quả bầu cử Đại hội 

* Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

+ Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

28291

ð Từ trái sang phải: Ông Nguyễn Văn Thuần, sinh năm 1965;  Ông Ngô Thành Thía, sinh năm 1968; Ông Nguyễn Khắc Yên Đan, sinh năm 1974.

* Ông Ngô Thành Thía được các thành viên Hội đồng quản trị công ty bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

67332

ð Từ trái sang phải: Ông Trương Tấn Đạt, sinh năm 1981; Ông Phạm Công Hiền, sinh năm 1978; Bà Phạm Thị Phương Loan, sinh năm 1984.

* Ông Phạm Công Hiền được các thành viên Ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

20210629_071421_2

* Bà Đặng Thị Ngọc Chân - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính kiêm Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty, công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

* Các chỉ tiêu chủ yếu tại Đại Hội:
- Thưc hiện năm 2020:Trả cổ cổ tức 8%/01cp (theo mệnh giá 10.000đ).
- Kế hoạch năm 2021: Tổng doanh thu: 75 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ đồng'; Dự kiến trả cổ tức 2021: 7%/01cp (theo mệnh giá);
 
* Đại hội kết thúc và thành công tốt đẹp!
 

 

 

Nguồn: VIPUCO
Tin liên quan
Ngày 25/6/2020, Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 
Nếu trước đây chiếu sáng chỉ đẩy lùi bóng tối thì giờ đây với sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa học kỹ thuật, đời sống vật chất và tinh thần của con người được cải thiện đáng kể
Ủy ban nhân thành phố Vĩnh Long vừa ủy quyền có Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vĩnh Long ký hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích đô thị năm 2018 với tổng kinh phí 62 tỷ đồng.
Ý kiến bạn đọc (0)

Tin cùng chuyên mục

05/07/2020
Ngày 25/6/2020, Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 
02/02/2019
Mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức họp mặt công nhân lao động của Công ty cổ phần Công trình công cộng (VIPUCO). Đây là hoạt động hết sức ...
16/06/2017
Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long (VIPUCO), được thành lập theo Quyết định số 2414/QĐ-UBT, ngày 09/12/1996 của UBND tỉnh Vĩnh Long và đi vào hoạt động từ đầu năm 1997, với tên gọi là Công ty Công trình ...
09/10/2017
Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.