CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Chi bộ Xí nghiệp vệ sinh môi trường đô thị

22/05/2018
Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Đảng bộ công ty tổ chức Đại hội đảng viên chi bộ khối Vệ sinh môi trường đô thị lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2019.