CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh

Dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh
Dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh
Dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh
Dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh
Dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh
Dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh

* Giới thiệu dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh:

Ngoài hoạt động thực hiện đấu thầu dịch vụ công ích đô thị tại thành phố Vĩnh Long. Công ty cổ phần Công trình công trình công cộng Vĩnh Long có đủ năng lực về tài chính, lực lượng nhân công tay nghề, kỹ sư chuyên ngành hoa viên cây cảnh, xe chuyên dùng cho hoạt động chuyên ngành. Hiện tại, công ty đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chăm sóc khuôn viên, cây cảnh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

 

Ý kiến bạn đọc (0)
Công viên cây xanh khác

Giới thiệu về Xí nghiệp Công viên cây xanh