CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Thông báo về việc thay đổi trang thông tin điện tử Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long(VIPUCO)

Thứ sáu, 30/11/2018, 14:35 GMT+7
  
THÔNG BÁO
   
Kính gửi:
               
                  - Quý cơ quan, đơn vị;
                  - Quý Cổ đông; 
                  - Quý khách hàng.
 
Hiện tại trang thông tin điện tử Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long (VIPUCO) thay đổi theo tên mới kể từ ngày 01/12/2018, với tên mới là: http://www.vipuco.vn hoặc http://www.vipuco.com
(hoạt động trên giao diện máy tính bàn, laptop, điện thoại thông minh(mobile smartphone).
 
Thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, quý Cổ đông Quý khách hàng để biết. 
 
Trân trọng,

 

File Thông báo: Thông báo số 59/TB-CTCC về việc thay đổi trang thông tin điện tử Công ty

Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long
Ý kiến bạn đọc (0)