CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt
Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt
Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt
Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt
Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt
Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

* Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt:

- Ngoài hoạt động đấu thầu dịch vụ công ích đô thị tại thành phố Vĩnh Long. Công ty cổ phần Công trình công trình công cộng Vĩnh Long có đủ năng lực về tài chính, tay nghề chuyên môn, xe máy chuyên dùng vệ sinh môi trường, lực lượng quản lý, kỹ sư, lao động có tay nghề, lao động phổ thông chuyên nghiệp để tham gia các dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện trong tỉnh và các địa phương khác ngoài tỉnh Vĩnh Long. 

-  Hiện tại doanh nghiệp đã ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hộ kinh doanh, cá nhân ở các huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 

Ý kiến bạn đọc (0)
Vệ sinh môi trường đô thị khác

Thoát nước đô thị

Quét rác đường phố

Thu gom, vận chuyển xà xử lý rác thải sinh hoạt

Giới thiệu về Xí nghiệp VSMT