CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Giới thiệu về các công trình do công ty làm chủ đầu tư và thi công

Giới thiệu về các công trình do công ty làm chủ đầu tư và thi công

* Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long được cơ quan đại diện sở hữu và phần vốn nhà nước (Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) giao làm chủ đầu tư các dự án về hoạt động vệ sinh môi trường, như: bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 1,2,3; khu xử lý nước rỉ rác; các hạng mục phủ đỉnh bãi chôn lấp số 1,2,3..và các hạng mục dự án khác liên quan đến bãi rác Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

* Nguồn vốn các dự án:

1. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 1: 

2. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 2:

3. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 3:

4. Khu xử lý nước rỉ rác:

5. Phủ đỉnh bãi chôn lấp họp vệ sinh số 1:

6. Phủ đỉnh bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 2:

* Ngoài ra công ty thi công các dự án do công ty trúng thầu hay do chủ đầu tư giao hợp đồng về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)