CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Giới thiệu về Xí nghiệp VSMT

Giới thiệu về Xí nghiệp VSMT
Giới thiệu về Xí nghiệp VSMT
Giới thiệu về Xí nghiệp VSMT
Giới thiệu về Xí nghiệp VSMT
Giới thiệu về Xí nghiệp VSMT
Giới thiệu về Xí nghiệp VSMT
Giới thiệu về Xí nghiệp VSMT

* Xí nghiệp Vệ sinh môi trường đô thị:

Xí nghiệp Vệ sinh môi trường đô thị trực thuộc Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long hiện nay có các kỹ sư chuyên ngành thuộc lĩnh vực vệ sinh môi trường, cơ khí, lái xe có kinh nghiệm trong việc lái xe chuyên dùng về môi trường (Lái xe thu gom vận chuyển rác, xe xử lý rác, thoát nước đô thị, RHC), còn lại là lao động phổ thông thành thạo các quy trình công việc về vận hành quy trình vệ sinh môi trường chuyên ngành.

* Hiện nay, công việc quét rác đường phố, kéo rác ngỏ, hẻm, thu gom vận chuyển các loại rác sinh hoạt, rác kinh doanh, quản lý vận hành hệ thống thoát nước của thành phố Vĩnh Long đều do Công ty thực hiện. Cùng với sự phát triển của đô thị  khối lượng rác thu gom, vận chuyển và xử lý ngày càng nhiều. Vì vậy hằng năm Công ty không ngừng nâng cấp và thay thế các trang thiết bị, nhằm nâng cao năng lực hoạt động, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác thu gom,vận chuyển và xử lý rác, quản lý vận hành bãi rác, quét rác đường phố-chợ, kéo rác phố;
- Vận hành hệ thống thoát nước đô thị;
- Dịch vụ rút hầm cầu;
- Gia công cơ khí, bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị-công cụ lao động, phương tiện;
- Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - dịch vụ.

* Lãnh đạo Xí nghiệp Vệ sinh môi trường đô thị

1. Ông: Phan Thanh Hiền   - Giám đốc Xí nghiệp.         

2. Ông: Trần Việt Trung     - Phó Giám đốc Xí nghiệp. 

3.Ông: Trần Minh Trung    - Phó Giám đốc Xí nghiệp.


 

Ý kiến bạn đọc (3)
Vệ sinh môi trường đô thị khác

Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

Thoát nước đô thị

Quét rác đường phố

Thu gom, vận chuyển xà xử lý rác thải sinh hoạt