CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Chủ đầu tư và Thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Ngoài thực hiện cung ứng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Công ty còn tổ chức thi công dịch vụ các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Thi công hệ thống thoát nước vỉa hè nội ô TP. Vĩnh Long, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị khác trên địa bàn thành phố Vĩnh Long và các huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các công trình hạ tầng hác theo yêu cầu của chủ đầu tư, tổ chức, gia đình.
Ý kiến bạn đọc (0)
khác

Giới thiệu dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh

Giới thiệu về dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt