CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Hoạt động chi đoàn

25/04/2017
Đại hội chi đooàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2019.
01/06/2018
Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 01-06-2018 cho các cháu thiếu nhi là con của lãnh đạo và người lao động của công ty.