CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Giới thiệu về dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

Giới thiệu về dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt
Giới thiệu về dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt
Giới thiệu về dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt
Giới thiệu về dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

* Giới thiệu dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt:

- Ngoài thực hiện đấu thầu hoạt động dịch vụ công ích đô thị tại thành phố Vĩnh Long. Công ty cổ phần Công trình công trình công cộng Vĩnh Long có đủ năng lực về tài chính, tay nghề chuyên môn, xe máy chuyên dùng vệ sinh môi trường, lực lượng quản lý, kỹ sư, lao động có tay nghề, lao động phổ thông chuyên nghiệp để tham gia các dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện trong tỉnh và các địa phương khác ngoài tỉnh Vĩnh Long. 

-  Hiện tại doanh nghiệp đã ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hộ kinh doanh, cá nhân ở các huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ý kiến bạn đọc (0)
khác

Chủ đầu tư và Thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Giới thiệu dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh