CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Lĩnh vực hoạt động

Vệ sinh môi trường đô thị

Công viên cây xanh

Chiếu sáng công cộng

Chủ đầu tư và Thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật

Dịch vụ Rút hầm cầu