CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Tin hoạt động đoàn thể công ty

21/10/2020
Ngày 20-10-2020, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
22/02/2017
Đại hội Hội viên cựu chiến binh lần V (2017-2022)
25/04/2017
Đại hội chi đooàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2019.
31/08/2017
Công đoàn công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức Hội thao chào mừng 72 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9 với các đơn vị tỉnh bạn do Liên đoàn lao động Vĩnh Long tổ chức.
20/10/2018
Ngày 19-10-2018, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm ngày 20-10-2018 nhằm tôn vinh các phụ nữ làm việc tại công ty.
01/06/2018
Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 01-06-2018 cho các cháu thiếu nhi là con của lãnh đạo và người lao động của công ty.
20/09/2017
Ngày 20/9/2017, Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức Đại hội Đại biểu công đoàn cơ sở công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.
13/10/2017
Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long trao tặng tiền xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho công nhận lao động nghèo của công ty.