CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Tin về dịch vụ công ích đô thị

04/04/2018
Ủy ban nhân thành phố Vĩnh Long vừa ủy quyền có Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vĩnh Long ký hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích đô thị năm 2018 với tổng kinh phí 62 tỷ đồng.