CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Thông báo thay đổi nhân sự

Thứ năm, 19/11/2020, 15:16 GMT+7

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT, và Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT, ngày 19/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:

1/. Ông: Ngô Thành Thía  

thia

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT. Giám đốc Công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm/: nhiệm kỳ 2016-2021

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2020

2/. Ông: Nguyễn Văn Thuần

thuYn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT. Phó Giám đốc Công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm/: nhiệm kỳ 2016-2021

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1/. Ông: Đào Thanh Liêm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:19/11/2020

2/. Ông: Ngô Thành Thía

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty

- Lý do miễn nhiệm: do Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Giám đốc theo khoản 2, Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6//2017

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:19/11/2020

3/. Ông: Nguyễn Văn Thuần

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:19/11/2020.

Tài liệu đính kèm:  - Nghị quyết số 05; 06; 07 và 08/NQ-HĐQT, Quyết định số 01/QĐ-HĐQT.


 

Nguồn: Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long
Người viết : Huỳnh Hữu Vinh
Tin liên quan
Thông báo về việc thay đổi trang thông tin điện tử Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long (VIPUCO) thay đổi theo tên mới kể từ ngày 01/12/2018 File Thông báo: Thông báo số 59/TB-CTCC về việc thay đổi ...
Ý kiến bạn đọc (0)

Tin cùng chuyên mục

28/09/2020
Tăng cường công tác PCCC & CNCH năm 2020. Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long đã xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CNCH năm 2020 cho Ban chỉ đạo và 3 đội PCCC Công ty.
09/07/2020
Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020. Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long đã xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp huấn luyện về công tác ATVSLĐ năm 2020 cho người sử dụng lao động và ...
05/07/2020
Ngày 25/6/2020, Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 
30/06/2019
Ủy ban nhân thành phố Vĩnh Long vừa ủy quyền có Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vĩnh Long ký hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích đô thị năm 2019 với tổng kinh phí 69.282.604.000đồng.
02/02/2019
Mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức họp mặt công nhân lao động của Công ty cổ phần Công trình công cộng (VIPUCO). Đây là hoạt động hết sức ...
vipuco.vn