CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Thành phố Vĩnh Long rong mé cây xanh đảm bảo an toàn mùa mưa bão

  • 09:52, 16/12/2020
  • 1392

Thành phố Vĩnh Long rong mé cây xanh đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Nguồn: THVL (Youtube)