CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

THVL | Vĩnh Long cơ bản hoàn thành việc cổ phần hóa các DNNN

  • 10:09, 11/12/2018
  • 953

Thực hiện lộ trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến nay tỉnh Vĩnh Long đã cơ bản hoàn thành việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương.
Nguồn: THVL.