CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

TP Vĩnh Long tập trung thực hiện các giải pháp giảm ngập úng

  • 08:49, 17/12/2020
  • 1299

TP Vĩnh Long tập trung thực hiện các giải pháp giảm ngập úng

Nguồn: THVL (youtube)