CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Thông báo nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5

Thứ sáu, 23/04/2021, 16:04 GMT+7

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5

                      Kính gửi:

                                     - Quý Cổ đông;

                                     - Quý Khách hàng;

                                     - Người quản lý và người lao động công ty.

 

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long (VIPUCO) trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông, Quý Khách hàng, Người quản lý và người lao động công ty về việc nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2021 như sau:

Người quản lý và người lao động công ty được nghỉ lễ 02 ngày, bao gồm: ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, từ ngày 30/04/2021 (Thứ sáu) đến hết ngày 01/05/2021(Thứ bảy). Đối với bộ phận quản lý và người lao động vì mục đích công việc của công ty mà đi làm ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 sẽ được công ty chi trả các chế độ chính sách theo đúng quy định của Bộ Luật lao động hiện hành.

Ngày 03/5/2021 (Thứ hai), Người quản lý và người lao động công ty đi làm việc trở lại bình thường.

Ban lãnh đạo công ty trân trọng thông báo.

 

VIPUCO
Ý kiến bạn đọc (0)