CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)
Tin tức
Chăm sóc hoa kiểng dải phân cách
picture quang truong 1
picture quang truong 4

Vệ sinh môi trường đô thị

Công viên cây xanh

Chiếu sáng công cộng

Chủ đầu tư và Thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật

Dịch vụ Rút hầm cầu

20/10/2018
Ngày 19-10-2018, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm ngày 20-10-2018 nhằm tôn vinh các phụ nữ làm việc tại công ty.
02/02/2018

Lãnh đạo công ty nhận Huân chương lao động hạng II

Album hình ảnh công nhân chiếu sáng công cộng
Album hình ảnh công nhân chiếu sáng công cộng
Album hình ảnh công nhân vệ sinh môi trường
Album hình ảnh công nhân vệ sinh môi trường
Album hình ảnh công nhân vệ sinh môi trường
Album hình ảnh công nhân vệ sinh môi trường
Album hình ảnh công nhân công viên cây xanh
Album hình ảnh công nhân công viên cây xanh
THVL- Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019