CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)
Tin tức
Chăm sóc hoa kiểng dải phân cách

Vệ sinh môi trường đô thị

Công viên cây xanh

Chiếu sáng công cộng

Chủ đầu tư và Thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật

Dịch vụ Rút hầm cầu

20/10/2018
Ngày 19-10-2018, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm ngày 20-10-2018 nhằm tôn vinh các phụ nữ làm việc tại công ty.
02/02/2018

Lãnh đạo công ty nhận Huân chương lao động hạng II